Advokátka v Praze JUDr. Jana Dvořáková Závodská 

Poskytuje veškeré advokátní služby, zejména se zaměřením na předmanželské a manželské smlouvy, vypořádání společného jmění manželů, zastupování v rozvodovém řízení, převody nemovitostí, řešení nájmu a podnájmu včetně případných sporů, zastupování v dědickém řízení, zakládání společnosti s.r.o. a spolků a mezinárodní právo soukromé, včetně poskytování služeb v anglickém a ruském jazyce.

Sídlo AK:  Jugoslávských partyzánů 1599/31, Dejvice, Praha 6

 

Mobil:        + 420 602 890 288

E-mail:      dvorakova.zavodska@post.cz

JUDr. Jana Dvořáková Závodská pravidelně seznamuje s problematikou občanského práva diváky České televize v pořadu “ Sama doma”,
je spoluautorkou knih “Byty a právo” a “Rozvody, rozchody a zánik partnerství”,

které vydalo nakladatelství Wolters Kluwer, přispívá do různých právnických časopisů.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a

spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto

pověřeného subjektu je   www.cak.cz.    Odměnu advokáta určuje vyhl.č. 177/1996 Sb. ve znění novel.

 

 

Témata odvysílaná v rámci pořadu České televize
"Sama doma":


Nesezdané páry

Předmanželská smlouva

Co je třeba vědět před uzavřením manželství
V souladu s evropským nařízením GDPR vydala advokátka JUDr. Jana Dvořáková Závodská pravidla zakotvená ve směrnici o ochraně osobních údajů.
Přílohou č. 1 této směrnice je  souhlas zaměstnance se zpracováním jeho osobních údajů.
Přílohou č. 2 této směrnice je smlouva o zpracování osobních údajů.
Přílohou č. 3 této směrnice je informace o právech subjektů údajů.